Buddhist Center of Dallas
|
|
|
*** ยินดีต้อนรับสู่วัดพุทธดัลลัส....Welcome to the Buddhist Center of Dallas... : ***
 
 
 
 
 
เลือกภาษา
 
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
 
 
 
Main Menu
   หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 เรื่องทั้งหมดสำหรับการพิมพ์
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 กระดานข่าว
 
 สารบัญเว็บ
 
 ดาวน์โหลดโปรแกรม
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือและเอกสาร :
 ท่านถามเราตอบ
 วรสารประจำเว็บ
 บริการอื่นๆ :
· ไม่มี

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง
22:59:02
วัน : 08-12-2016
GMT : 0

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ March 23, 2011

 แลกลิงก์ :


Buddhist Center of Dallas

 
 
 
กล่องความรู้
 
 
 
 
คุณทราบหรือไม่ ?
 
"พระพุทธยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ..สูงจริงๆ "

 
 
 
pictures
   
 
 
Weather
  Dallas, Texas, weather forecast  
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพุทธดัลลัส

วัดพุทธดัลลัส ตั้งอยู่เลขที่ 8484 Stults Rd., Dallas, TX 75243   Tel: (214) 340-6187 Fax: (214) 340-5165 เว็ปไซต์นี้ได้ปรับปรุงใหม่ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรี เพราะสมาชิกมีสิทธิใช้บริการในเว็ปไซต์นี้ได้ฟรี  ขอบคุณ มีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ เมล์ที่ : phanomd@gmail.com หรือติดตามข่าวสารของวัดพุทธดัลลัสจาก Facebook The Buddhist Center of Dallas ได้ที่นี่


 
 

 
Any Westerners Looking to Learn About Buddhism

At Wat Dallas we have a Buddhist Discussion Group for Western Students in English Every Wednesday at 7:00 PM in the Main Building after Chanting and Meditation. If you are interested in Buddhism or are a practicing Buddhist.Please join us on  for an open discussion on Dhamma. Please question everything and come with all your questions. If you are needing assistance in becoming a monk and wish to learn more please contact Jack Boling. Kent and Jack Boling will be leading the discussion on Buddhism. If you need personal instruction you can contact Jack Boling at 940-594-7794 or Kent at 214-690-7797

 
 

 
กระบวนการวิทยาศาสตร์คืออริยสัจสี่
 
พุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชเพื่อค้นคว้าหลักธรรม หลักปรัชญา เพื่อนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง โดยเริ่มศึกษาจากนักบวช นักพรตหลายสำนักอยู่หลายปี รวมทั้งทนทุกข์ทรมานจากการปฏิบัติทุกรกิริยา แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จนพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ก็ได้ "ตรัสรู้" ด้วยพระองค์เอง และตรัสรู้หลัก "อริยสัจสี่" ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่เรามักท่องจำได้ตั้งแต่เด็ก แต่ไม่รู้ความหมายอันลึกซึ้งว่าอริยสัจสี่ คือ แก่นของปัญญา ได้แก่ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะรู้เข้าใจธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของมนุษย์ หรือแม้แต่จิตใจ ซึ่งจะดับความทุกข์หรือความไม่สบายกายไม่สบายใจจากภายในความคิดและจิตใจของเราได้


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 01 เม.ย. 11@ 15:26:42 MST
(มีต่อ... | 3222 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
 
ชีวิตต้องพึ่งตนเอง
 
พุทธศาสนา

ถ้ามีปัญหาถามว่า พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งใคร คือ พึ่งตนเองหรือพึ่งผู้อื่น อาจตอบได้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคม สอนให้เกื้อกูลกันและกัน สอนให้เป็นมิตรกัน ไม่ให้เป็นศัตรูกัน เพราะคนที่อยู่ร่วมกัน จำต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เช่น คนจนก็ต้องอาศัยกำลังทรัพย์ของคนมี ส่วนคนมีก็ต้องอาศัยกำลังแรงงานของคนจน คนโง่ก็ต้องอาศัยปัญญาของคนฉลาด ส่วนคนฉลาดก็ต้องอาศัยกำลังกายของคนโง่ ชาวนาก็ต้องอาศัยได้ผลไม้ของชาวสวน ส่วนชาวสวนต้องอาศัยข้าวของชาวนา


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 26 มี.ค. 11@ 17:20:38 MST
(มีต่อ... | 6094 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
 
พุทธศาสนาเป็น Pessimism หรือ Optimism
 
พุทธศาสนา

พุทธศาสนาไม่ใช่ทั้ง Pessimism (ลัทธิเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นไปในแง่ร้าย) และ Optimism (เห็นเป็นไปในแง่ดี) เพราะ Pessimism และ Optimism เป็นลัทธิดิ่ง ที่ดิ่งลงไปจนถึงที่สุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองอย่าง ส่วนพุทธศาสนาสั่งสอนสัจธรรมอันเดินไปตามสายกลาง Pessimism นั้น จัดได้ว่า เป็นมูลแห่งอัตตกิลมถานุโยค  Optimism ก็เป็นทางมาแห่งกามสุขัลลิกานุโยค ทั้งสองลัทธินั้นไม่กล่าวถึงการแก้ไข ให้ความเป็นเช่นนั้นๆ กลายเป็นตรงกันข้ามกับที่เป็นอยู่หรือที่เป็นมาแล้วได้


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 26 มี.ค. 11@ 16:51:45 MST
(มีต่อ... | 3806 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
 
โลกทางวัตถุและโลกทางจิตใจ
 
พุทธศาสนา

โอกาสโลก คือ โลกพิภพอันมหึมา เป็นที่รวมและเป็นที่เกิดสรรพสิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทุกๆ สิ่งทั้งเล็กทั้งใหญ่ เรียกว่า สังขารโลก อันหนึ่งๆ

โลกที่ลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่ง คือ สัตวโลก อันหมายถึง ความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ทั้งหมด กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ ภาวะแห่งจิตใจซึ่งเป็นหัวใจของโลกทั้งหมด

ภาวะของจิตใจนี้มิใช่ร่างกาย ร่างกายจัดเป็น สังขารโลก ซึ่งมีความเป็นไปดังเช่นที่แสดงไว้ในหลักชีววิทยา ส่วนภาวะจิตใจซึ่งยังตกอยู่ในอำนาจความดึงดูดของโลกจัดเป็น สัตวโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 26 มี.ค. 11@ 14:27:19 MST
(มีต่อ... | 2639 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
 
โลกคือสิ่งสลาย
 
พุทธศาสนา

พระตถาคตพุทธเจ้าทรงทราบโลกทั้งปวง แยกออกเป็นธาตุ เป็นเอนกต่างๆ กัน ตามความเป็นจริง คำว่า โลก แปลว่า สิ่งที่สลายไป ชื่อว่า โลก ดังวิเคราะห์ศัพท์ว่า ลุชฺชตีติ โลก แปลว่า สิ่งที่สลายไป ชื่อว่า โลก ดังจะพึงเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆ ที่เรียกว่า โลก นั้น ไม่มีคงทนถาวรตลอดไป ต้องสลายไปในที่สุดทุกอย่าง เพราะโลกเป็นสังขารอย่างหนึ่งๆ คือเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงตกอยู่ในลัษณะ ๓ อย่าง ได้แก่ มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแปรเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง มีความสลายไปในที่สุด


ผู้บันทึก admin เมื่อ เสาร์ 26 มี.ค. 11@ 14:09:46 MST
(มีต่อ... | 2667 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
 
9 เรื่อง (2 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 ]
 
 
 
กระดานข่าว

กระดานข่าว Buddhist Center of Dallas
กระดาน

 Watdallas
    Watdallasboard    Buddhismboard (English)

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ขอเชิญร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ 0 admin 9844 admin เมื่อวันที่ 17/04/2015 เวลา 13:19 น.
 1st Annual Community Awareness Seminar (Free) 0 admin 5716 admin เมื่อวันที่ 08/09/2014 เวลา 06:31 น.
 สวดมนต์ช่วยรักษาโรคได้ 0 admin 4975 admin เมื่อวันที่ 19/08/2014 เวลา 14:14 น.
 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร 1 admin 5953 admin เมื่อวันที่ 29/10/2013 เวลา 20:32 น.
 เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลวันวิสาขาบูชา Visakha Puja Day 0 admin 5998 admin เมื่อวันที่ 15/05/2013 เวลา 15:17 น.
กระทู้ 53 | กระทู้และตอบ 101 | เข้าชม 230634 | ตอบ 48 | สมาชิก  25
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]

 
 

 
Calendar
 
ธันวาคม 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
User Menu
 
หมายเลข IP ของคุณ 54.163.159.27


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : m4r3k
สมาชิกทั้งหมด : 25

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 25
บุคคลทั่วไป : 25
สมาชิก : 0

 
 
 
เกี่ยวกับวัดพุทธดัลลัส
  ประวัติความเป็นมา
ปฏิทินการจัดกิจกรรม
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะสงฆ์วัดพุทธดัลลัส
ภาพพิธีเททองหล่อพระประธาน
ภาพวัดพุทธดัลลัสในอดีต
ภาพการจัดกิจกรรม
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถ
โครงการสร้างศาลา
ดัลลัสสาส์น (pdf.file)
ร.ร.วัดพุทธดัลลัส
 
 
 
ภาพกิจกรรมวัดพุทธดัลลัส
  วันขึ้นปีใหม่
สงกรานต์ 1
สงกรานต์ี 2
สงกรานต์ี 3
สงกรานต์ 4
สงกรานต์ 5
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา 2
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา 3
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 1
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 3
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 4
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ทำบุญสารทไทย
 
 
 
พุทธศาสนา
  พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร ?
ศีล
สมาธิ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ฟังธรรมะออนไลน์
พจนานุกรมพุทธศาสตร์
วัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
วัดในสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เวปไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
กิจกรรมครั้งต่อไป
  สงกรานต์ 04/17/16
 
 
 
ลิงค์
 
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ธรรมะไทย

พลังจิต

หนังสือธรรมะ

พุทธทาส

ยุวพุทธิกสมาคม


 
 
 
หนังสือพิมพ์ไทย
  ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
บ้านเมือง
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
สยามทาวน์ usa
 
 
 
pictures2
   
 
 
Google Transalator
 
ป้อนข้อความ :

 
 
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที